Lotte Pilgren

Par- og familieterapeut M.Ed.

Professionel Støtteperson efter §54

Terapi og rådgivning

Familierådgivning

Der findes ikke perfekte forældre... heldigvis!

Børn og unge har ikke brug for perfekte forældre men for levende autentiske voksne mennesker, der har følelser og holdninger.

Mange familier lever i dag i en presset hverdag, hvor det til tider kan være svært at omsætte sine gode hensigter til kærlige handlinger.

Forældre i dag bliver bombarderet med gode råd og informationer, som konstant ændres. Mange forældre føler sig rådvilde og magtesløse og har i virkeligheden bare brug for en professionel samtale.

Jeg er optaget af hverdagens udfordringer i nutidens børnefamilier. Jeg ønsker med min faglighed og personlige erfaring at hjælpe jer, som familie, til en bedre hverdag.

Rådgivningen om børnene kan dreje sig om drøftelse af helt almindelige udfordringer så som putning, spisning, konflikter, selvværd, mobning, skolen mm..

Rådgivningen om unge kan dreje sig de udfordringer, der kan komme, når børnene bliver teenagere og brager igennem, som en naturlig proces, med deres selvstændighed og frigørelse. De unge er parate til frigørelse, men det er man nødvendigvis ikke som forælder. Hvordan giver man slip på sin teenager, når man samtidig skal være den ansvarlige forælder? Hvordan holder man hovedet koldt og hjertet varmt, når den unges smil bliver til himmelvendte øjne? Der er en masse nye måder, man skal være sammen på og relationen til den unge ændrer sig. Det kan være både godt, sørgeligt, svært, befriende, frustrerende, bekymrende, angstfuldt og meget mere, når det sker.

Jeg har den største respekt for, at I, som forældre, har mod til at søge vejledning og inspiration til at udvikle jer som familie. Jeg håber, at I, med rådgivningen, kan nå frem til en meningsfuld helhed, som er i overensstemmelse med jeres personlige værdier og mål.

Du/I er velkommen til at kontakte mig for mere information.

Nogen gange er en enkelt rådgivning nok!
Lotte Pilgren
Tlf: 23 22 94 24
E-mail: lotte@pilgren.dk
http://lotte.pilgren.dk
CVR-nr. 29 85 83 22