Lotte Pilgren

Par- og familieterapeut M.Ed.

Professionel Støtteperson efter §54

Alle samtaler afholdes hjemme hos dig/jer.

Der får jeg mulighed for, som terapeut og samtalepartner, at opleve dynamikken i familien, der hvor den udspiller sig til dagligt.

Det er min erfaring, at samtaler i hjemmet bidrager til en mere afslappet stemning i trygge og vante omgivelser.

Samtalerne foregår i fortrolighed. Jeg er underlagt de almindelige regler om tavshedspligt og arbejder ud fra et etisk værdigrundlag med respekt for selvbestemmelsesret og selvansvarlighed.

Praktisk info

Du er velkommen til at henvende dig, såfremt du har spørgsmål til min praksis med terapi og rådgivning eller til mit arbejde som støtteperson.

Jeg kan kontaktes på tlf. nr. 23 22 94 24 eller via mail på lotte@pilgren.dk.

Jeg tjekker løbende mine beskeder/mails og vil besvare dig hurtigt.

§54 støtteperson
Aflønnes med et månedligt honorar afhængig af opgavens omfang.

Individuel terapi
60 min. kr. 1.000,-

Familieterapi og familierådgivning
90 min. kr. 1.500,-

Supervision
60 min. kr. 1.000,-

Klippekort
10 x 60 min. kr. 9.000,- (spar kr. 1.000,-)

Betaling
Kontant eller mobilepay efter hver session eller ved bankoverførsel før fremmøde til sessionen.

Danske Bank reg. nr. 4490 kontonr. 4490090444
Lotte Pilgren
Tlf: 23 22 94 24
E-mail: lotte@pilgren.dk
http://lotte.pilgren.dk
CVR-nr. 29 85 83 22