Lotte Pilgren

Par- og familieterapeut M.Ed.

Professionel Støtteperson efter §54

Støtteperson § 54


Medlem af
PS Foreningen af
Professionelle Støttepersoner


www.psforeningen.dk

Hvad kan jeg hjælpe dig med

Som støtteperson lytter jeg og giver modspil. Jeg støtter dig i at bearbejde følelser, tanker og frustrationer, så du forhåbentlig kan trives og leve med den situation, du og dit barn er i.

Jeg hjælper dig med at udrede spørgsmål, i forhold til hvilke regler kommunen handler ud fra, og hvordan systemet fungerer, og oplyser dig om din retssikkerhed.

Jeg hjælper dig med at gennemgå skriftligt materiale omkring anbringelsen.

Jeg hjælper dig med at forberede og evaluere møder med kommunen og deltager gerne, sammen med dig, til møderne, hvis du ønsker det.

Jeg styrker dig i din kontakt til dit barn, og til at skabe gode forudsætninger for din forældrerolle, og i at samarbejde med kommunen og anbringelsesstedet.

Mit mål er, at du opnår større selvværd via personligt ansvar, og at du bliver bedre til at hjælpe dig selv og dit barn – selvom dit barn er anbragt, er du stadig forælder!
Lotte Pilgren
Tlf: 23 22 94 24
E-mail: lotte@pilgren.dk
http://lotte.pilgren.dk
CVR-nr. 29 85 83 22