Lotte Pilgren

Par- og familieterapeut M.Ed.

Professionel Støtteperson efter §54

Terapi og rådgivning

Familieterapi

Det er en livslang proces at være en del af en velfungerende familie, hvor alle trives i et godt samspil.

Jeg har den største respekt for, at I, som forældre, har mod til at søge vejledning og inspiration til at udvikle jer som familie. Jeg håber, at I, med rådgivning, kan nå frem til en meningsfuld helhed, som er i overensstemmelse med jeres personlige værdier og mål.

Som forældre ønsker vi at give vores børn en anden og bedre opvækst, end den vi selv havde. Men ofte kommer vi til at gøre lige præcis det, som vi selv har lidt under. Det er voldsomt ubehageligt og svært at ændre på. Det kan skyldes vores egen opvækst i form af svigt og misbrug. Blokeringer fra barndommen og/eller overlevelsesstrategier, der er blevet til fastlåste livsstrategier og mønstre.

Familiesamtaler kan være med til at åbne op for, hvad der sker i familien.

I familieterapien kan der bl.a. arbejdes med:

  • mistrivsel hos en eller flere i familien

  • at have et familiemedlem med særlige udfordringer

  • uenighed om børneopdagelse

  • dårlig, uhensigtsmæssig eller manglende kommunikation

  • forskellige normer og værdier

  • at kunne være sig selv – sammen

I familieterapien kan der arbejdes med dybereliggende problemer eller med rådgivning af mindre hverdagsproblemer. I nogle familiesamtaler deltager alle i familien, både børn og voksne. Der er mange måder at gøre det på. Det vigtigste er, at det virker for jer.

Du/I er velkommen til at kontakte mig for mere information. Se også familierådgivning.
Lotte Pilgren
Tlf: 23 22 94 24
E-mail: lotte@pilgren.dk
http://lotte.pilgren.dk
CVR-nr. 29 85 83 22