Lotte Pilgren

Par- og familieterapeut M.Ed.

Professionel Støtteperson efter §54

Supervision

Familiebehandling til forældre med udsatte børn og unge

Jeg tilbyder familiebehandling til forældre med udsatte børn og unge. Familiebehandlingen er baseret på at øge forældrekompetencen.

I Barnets Reform er forebyggelse blevet en central del. Ved viden og involvering kan forældre få en bredere forståelse for deres børn og unges opvækst, sundhed og udvikling.

Viden kan være med til at forebygge en eventuel anbringelse. Viden kan også give indsigt i og fremme forståelse for egne personlige problemer. Det kan være med til at skabe ro, ved en eventuel foranstaltning, med henblik på at sikre omsorgen for barnet eller den unge.

Familiebehandlingen er også relevant i forhold til at støtte forældrene i at tage hånd om deres barn ved weekendsamvær - ved skilsmisse eller anbringelse uden for hjemmet.

Familiebehandlingen har bl.a. fokus på:

  • Relationer og tilknytning

  • Familieværdier

  • Kommunikationens betydning

  • Fysisk, psykisk og social sundhed

  • At magte og mestre udfordringer og konflikter

  • Det personlige ansvar

Mit mål med familiebehandlingen er, at forældrene får et bedre fundament i samværet med deres barn. At der dannes nogle sunde relationer uden at krænke hverken forældrenes, børnenes eller de unges integritet og rettigheder.

Kontakt mig venligst for yderligere rammeaftale vedr. familiebehandling.
Lotte Pilgren
Tlf: 23 22 94 24
E-mail: lotte@pilgren.dk
http://lotte.pilgren.dk
CVR-nr. 29 85 83 22